Activiteitencommissie

 • Aan onze school is een activiteitencommissie verbonden, bestaande uit minimaal tien ouders. De doelstelling van deze commissie is enerzijds belangstelling en betrokkenheid bij het onderwijs van de kinderen te stimuleren en anderzijds de school te ondersteunen bij het organiseren van de verschillende activiteiten die naast het reguliere onderwijs plaatsvinden.
  Dankzij een nauwe samenwerking tussen het leerkrachtenteam en de activiteitencommissie, lukt het iedere keer weer om iets leuks en bijzonders voor de kinderen te organiseren!
  Voor afspraken en regels over ouderhulp kunt u terecht bij één van de leden van de commissie. De activiteitencommissie vraagt van de ouders jaarlijks een vast bedrag. Hieruit worden activiteiten gefinancierd, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, sportdag en avondvierdaagse, maar ook zaken als schoolpolo’s, schoolreisjes en vervoer. De jaarrekening van de activiteitencommissie wordt ieder jaar gecontroleerd door de kascommissie bestaande uit twee leden.

  Ouderbijdrage

  De hoogte van de ouderbijdrage is voor schooljaar 2018-2019 vastgesteld op € 52,50. Hoewel het hier een vrijwillige bijdrage betreft, is deze bijdrage onmisbaar voor het bekostigen van de bovengenoemde activiteiten.
  Voor kinderen die ná 1 januari 2019 op school komen, is het bedrag vastgesteld op € 25,00. Er bestaat een mogelijkheid om het bedrag in termijnen te betalen. U ontvangt hiervoor van de activiteitencommissie een brief met betalingsgegevens. Ouders die de bijdrage niet kunnen betalen, kunnen een beroep doen op de Sociale Dienst. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de directie. 

  Leden

  Op dit moment bestaat de AC uit 16 leden. Er wordt om de vijf à zes weken vergaderd, meestal ’s avonds op school. Ieder lid helpt 2 à 3 activiteiten te organiseren.
  De samenstelling van de AC is op dit moment als volgt:
  Jans Velzing (voorzitter), vader van Emma (gr 8B)
  Peter Nobels (penningmeester), vader van Marijn (gr 7B) en Noor (gr 5C)
  Mandy van Noortwijk (secretaris), moeder van Faas (gr 5C) en Eise (gr 3D)
  Frank Custers, vader van Julie (gr 8B), Lola (gr 6B) en Teun (gr 3D)
  Brenda de Wolff-Izelaar, moeder van Lynn (gr 5B) en Tess (gr 3D)
  Debby Izelaar, moeder van Kay (gr 6B) en Xavy (gr 3A)
  Dorien van Ganzewinkel, moeder van Lot (gr 7B) en Jop (gr 6C)
  Claartje van Beek, moeder van Dax (gr 8B), Mirte (gr 5B) en Eefje  (gr 3B)                                                                                                                                                                                             
  Yvonne van der Putten, moeder van Kasper (gr 7A), Bram (gr 5C) en Pepijn (gr 3B)
  Dennis de Krom, vader van Bas (gr 4B) en Wim (gr 4B)
  Verder zijn Wilma Wiegerink (vanuit de directie van de Fatimaschool) en Suzanna Moerkerk (vanuit het team) aanwezig tijdens de vergaderingen van de AC.
  Indien er vragen of opmerkingen zijn over de AC en de activiteiten die zij organiseert, kan er contact opgenomen worden met Mandy van Noortwijk.
   

  Contact

  Heeft u vragen of suggesties? Mail de activiteitencommissie: ac@fatimarvko.nl