Contact

 • Fatimaschool & RVKO

  Peuterspeelzaal en groepen Leeuwen, Giraffen, Zebra’s, Apen, Pinguïns, Olifanten en Flamingo’s
  Vuurpijlstraat 27
  3053 EZ Rotterdam
  Tel. 010 4188005

  Groepen Koala’s, Papegaaien, Kangoeroes en de groepen 3
  Larikslaan 190
  3053 LG Rotterdam
  Tel. 010 4188005

  Groepen 4 en 5
  Schoolstraat 18
  3053 ZM  Rotterdam
  Tel. 010 2850326

  Groepen 6, 7 en 8
  Wilgenlei 149
  3053 CG Rotterdam
  Tel. 010 7900721

  Ziekmelding alle locaties: ziekmelding@fatimarvko.nl

  E-mail: directie@fatimarvko.nl
  Website: www.fatimarvko.nl

  Postadres: Larikslaan 192
  3053 LG Rotterdam

  Schoolbestuur
  RVKO
  Postbus 4250
  3006 AG Rotterdam
  tel. 010-4537500
  Bovenschools manager: de heer Peter van Deursen
  Website RVKO

 • Externen

  Inspectie van het Onderwijs
  Postbus 2730
  3500 GS Utrecht
  Tel 1400 (informatie rijksoverheid)
  www.onderwijsinspectie.nl

  Centrum voor Jeugd en Gezin – Hillegersberg Schiebroek
  Odette Boegschoten, 06-22767206
  Jeugdverpleegkundige
  Hectorstraat 17, 3054 PC Rotterdam
  010-2010110
  www.cjgrijnmond.nl
  o.boegschoten@cjgrijnmond.nl

  Schoolmaatschappelijk werk
  Camille van den Boer 
  tel. 06-24262097 (woensdag en donderdag)
  cvandenboer@cvd.nl

  Zwembad de Wilgenring
  Melanchtonweg 70
  tel. 010-2855855

  Deelgemeente Hillegersberg/Schiebroek
  Postbus 34020 
  3005 GA Rotterdam 
  tel. 010-4615561

  Buitenschoolse opvang
  • b.s.o. Ketelbinkie, Berberisweg 354, telefoon 010-4792200
  • b.s.o. Olijfje, Olijflaan 8, telefoon 010-4612709
  • b.s.o. De Sleekoepel, Sleedoornlaan 35, telefoon 010-2184680
  • b.s.o Het Schiebroeksepark Abeelweg 396, telefoon 06-19933109

  Tussenschoolse opvang
  Kinderopvang Mundo, contactpersoon: Rachèl Bekker
  06-52128078
  rachel@kinderopvangmundo.nl
  tso-fatimaschool@kinderopvangmundo.nl