Gedragsprotocol

 • Gedrag
  Wij beseffen dat de sfeer waarin een kind opgroeit van groot belang is om uw kind tot een volwaardig mens te laten uitgroeien. Wij vinden daarom een warm en veilig schoolklimaat heel belangrijk. Sterker nog, het is een voorwaarde om te kunnen ontwikkelen. Als een kind zich niet veilig voelt, zullen zijn/haar kwaliteiten niet optimaal tot uiting komen. Daarom is er bij ons op de Fatimaschool ruimte voor ieders kwaliteiten, maar ook begrip voor tekortkomingen.

  Wij hanteren de volgende regels bij ons op school:
  • Iedereen is anders, dat is fijn; op school mag ik gewoon mijzelf zijn.
  • Ik ben zuinig met de spullen om mij heen, want die deel ik met iedereen.
  • Plezier maken is fijn, maar ook bij verdriet of pijn zal ik er voor je zijn.
  • Materialen die ik gebruik en deel, ruim ik op en laat ik heel.

  Kinderen geven bij ons op school hun grens aan met de ‘STOP’-methode, waarbij de ander respect heeft voor de aangegeven grens en daarnaar handelt.

  Onze leerkrachten worden aangesproken met meester of juf en daarachter onze roepnaam. Wij zijn gelijkwaardig, maar niet ‘gelijk’ aan de kinderen. Daarom stellen wij het op prijs om met ‘u’ te worden aangesproken.

  Pesten, normen en waarden
  Op de Fatimaschool vinden wij het heel belangrijk dat de kinderen zich gezien en gehoord voelen. Ongewenst gedrag hoort daar niet bij.
  Uitsluiten van ongewenst gedrag is niet mogelijk. Om zo adequaat mogelijk op dit gedrag te reageren, worden de volgende acties ondernomen: aan de hand van de vier schoolregels en de klassenregels wordt ongewenst gedrag bespreekbaar gemaakt in de klas. In geval van herhaaldelijk ongewenst gedrag zal het pestprotocol gehanteerd worden. Dit protocol is een onderdeel van ons gedragsprotocol en is als document te vinden op deze website onder ‘protocollen’.

  Schorsing en verwijdering
  Verwijdering is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat het schoolbestuur concludeert dat de relatie tussen school en leerling c.q. ouders, onherstelbaar verstoord is.
  Schorsing is aan de orde wanneer het schoolbestuur of de directie bij ernstig wangedrag van een leerling onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. Een beslissing tot verwijdering of schorsing wordt met de uiterste zorgvuldigheid genomen.
  De volledige regeling, zoals vastgelegd bij de RVKO, ligt op school ter inzage en is als document te vinden op deze website onder ‘protocollen’.

  Calamiteiten
  In geval van calamiteiten op het gebied van mishandeling of intimidatie hanteert de Fatimaschool het calamiteitenprotocol van de RVKO. In het algemene calamiteitenprotocol is opgenomen dat de directie bij een calamiteit eerst dient te verifiëren of de calamiteit heeft plaatsgevonden en onder welke omstandigheden. Het hoofdstuk ‘aangifte tegen een leerkracht’ beoogt de schoolleiding een bindende richtlijn te geven, hoe te handelen bij aangifte op zodanige wijze dat zowel de belangen van leerling, ouder als leerkracht worden gewaarborgd. Het calamiteitenprotocol is als document te vinden op deze website onder ‘protocollen’.