Externe instanties

 • Inspectie van het Onderwijs
  Postbus 2730
  3500 GS Utrecht
  Tel 1400 (informatie rijksoverheid)
  www.onderwijsinspectie.nl

  Centrum voor Jeugd en Gezin – Hillegersberg Schiebroek
  Odette Boegschoten, 06-22767206
  Jeugdverpleegkundige
  Hectorstraat 17, 3054 PC Rotterdam
  010-2010110
  www.cjgrijnmond.nl
  o.boegschoten@cjgrijnmond.nl

  Schoolmaatschappelijk werk
  Camille van den Boer 
  tel. 06-24262097 (woensdag en donderdag)
  cvandenboer@cvd.nl

  Zwembad de Wilgenring
  Melanchtonweg 70
  tel. 010-2855855

  Deelgemeente Hillegersberg/Schiebroek
  Postbus 34020
  3005 GA Rotterdam
  tel. 010-4615561

  Buitenschoolse opvang
  • b.s.o. Ketelbinkie, Berberisweg 354, telefoon 010-4792200
  • b.s.o. Olijfje, Olijflaan 8, telefoon 010-4612709
  • b.s.o. De Sleekoepel, Sleedoornlaan 35, telefoon 010-2184680
  • b.s.o Het Schiebroeksepark Abeelweg 396, telefoon 06-19933109

  Tussenschoolse opvang
  Kinderopvang Mundo
  06-19933109
  tso-fatimaschool@kinderopvangmundo.nl