Katholieke identiteit

 • DSCN1681DSCN1703DSCN1677

 • De Fatimaschool is een katholieke school waar ieder kind met zijn/ haar achtergrond wordt gerespecteerd. Het kenmerk van deze identiteit is: betrokkenheid bij, respect en zorg voor anderen. Onze katholieke levensbeschouwing is een inspiratiebron voor ons handelen in de dagelijkse praktijk. In het gewone schoolse leven van iedere dag schenken we aandacht aan deze normen en waarden:
  – een positieve levenshouding;
  – bevorderen van een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen;
  – betrokkenheid bij en zorg voor elkaar;
  – vertrouwen, geborgenheid, veiligheid;
  – respect voor mens, natuur en religie;
  – acceptatie: elkaar in zijn of haar waarde laten;
  – solidariteit, vriendschap, saamhorigheid;
  – gerechtigheid en eerlijkheid.
  Omdat we een katholieke school zijn, vieren we met alle kinderen de christelijke feesten en besteden wij aandacht aan de bijbelverhalen. Bovenstaande betekent voor het team dat er op onze school een warm klimaat heerst waarin iedereen zich veilig en geaccepteerd voelt en ruimte heeft om zich te ontplooien. Iedereen draagt een verantwoordelijkheid naar zichzelf en anderen.

  Binnen het vak levensbeschouwing werken we met de magazine-methode ‘Hemel en Aarde’. Deze methode stelt ons in staat om vanuit actuele gebeurtenissen het levensbeschouwelijk gesprek met de kinderen aan te gaan. Naast aandacht voor het Christendom wordt er ook in ruime mate aandacht geschonken aan het Boeddhisme,  Hindoeisme, Jodendom en de Islam. 

  DSCN1658