Voorschoolse en naschoolse opvang

  • Wij hanteren het zogenaamde “makelaarsmodel” en hebben contact met verschillende organisaties voor voor- en naschoolse opvang in de omgeving. In september 2008 hebben wij een convenant getekend met Stichting Prokino. Sindsdien stellen wij een ruimte binnen de school beschikbaar voor naschoolse opvang, waar onze jongste kinderen geplaatst zijn. Vanuit het team is er een leerkracht aangesteld als contactpersoon tussen school en de verschillende BSO’s. Zo nodig wordt er relevante informatie over een kind uitgewisseld.