TSO en BSO

 • Tussenschoolse opvang

  Om de kwaliteit van het overblijven te handhaven ligt de organisatie van de tussenschoolse opvang in handen van kinderopvang Mundo. De kinderen kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gebruik maken van de tussenschoolse opvang. Zij brengen zelf hun lunch mee. Vier medewerkers van Mundo sturen de overblijfkrachten aan. Zij zullen geregeld op consult gaan tijdens het overblijven en zijn op het plein aanwezig tijdens het buitenspelen, zodat zij de overblijfkrachten feedback kunnen geven op hun handelen.

  De kinderen eten onder toezicht van hun eigen leerkracht in samenwerking met een overblijfouder hun lunch op aan een tafel in de klas. Tijdens de lunch wordt er voor de kinderen iets te drinken ingeschonken en een stuk fruit en/of wat rauwkost aangeboden. Dit is om de huiselijkheid te bevorderen. Bij mooi weer wordt er buiten aan de picknicktafels of op een picknickkleed gegeten. Na het eten gaan de kinderen buitenspelen onder toezicht van de overblijfkrachten. Bij regenachtig weer spelen de kinderen binnen met de materialen die voor het overblijven zijn aangeschaft. Kinderen die niet overblijven, kunnen het plein niet op omdat de hekken voor hen gesloten zijn. Met het oog op een goed overzicht, zal er vijf minuten voor de start van de middaglessen een bel gaan. De kinderen van de groepen 1-2 gaan in de rij van hun klas staan om naar binnen te gaan.

  De inkomsten van het overblijven worden gespendeerd aan drinken, fruit en materialen voor de kinderen (zowel voor binnen als buiten). Ook krijgen de overblijfkrachten uit dit budget een financiële vergoeding en worden hieruit de kosten die Mundo rekent voor de gehele organisatie betaald. Tijdens het overblijven gelden dezelfde regels als tijdens de schooluren. De overblijfkrachten zijn hiervan op de hoogte. Tijdens de overblijfvergaderingen worden deze regels besproken. Jaarlijks volgen de TSO- medewerkers een cursus in het kader van deskundigheidsbevordering.

 • Mundo

  Op de Fatimaschool is het overblijven in samenwerking met Kinderopvang Mundo georganiseerd. Gezamenlijk zetten we ons in voor een gezellige en gezonde tussenschoolse opvang (TSO). In dit document vindt u alle informatie met betrekking tot het overblijven en kunt u uw kind(eren) inschrijven voor dit schooljaar.

  TSO inschrijfformulier schooljaar 2019-2020

 • BSO

  Wij hanteren het zogenaamde “makelaarsmodel” en hebben contact met verschillende organisaties voor voor- en naschoolse opvang in de omgeving. In september 2008 hebben wij een convenant getekend met Stichting Prokino. Sindsdien stellen wij een ruimte binnen de school beschikbaar voor naschoolse opvang, waar onze jongste kinderen geplaatst zijn. Vanuit het team is er een leerkracht aangesteld als contactpersoon tussen school en de verschillende BSO’s. Zo nodig wordt er relevante informatie over een kind uitgewisseld.