Ziekmelding

  • Ziekmeldingen

    Is uw kind ziek of kan het om een andere reden de school niet bezoeken, dan verzoeken wij u vriendelijk om ons voor schooltijd daarvan in kennis te stellen. Dit kan telefonisch, of via het e-mailadres ziekmelding@fatimarvko.nl. Wanneer een kind niet is afgemeld en hij/zij niet op school is, dan nemen wij contact met u op. In dit kader is het belangrijk dat u wijzgingen van telefoonnummers aan ons doorgeeft.
    Wanneer een kind (vanaf 5 jaar) zonder geldige reden thuis gehouden wordt, zijn wij verplicht om de afdeling Leerplicht van de gemeente Rotterdam op de hoogte te stellen. Ook wanneer uw peuter of 4-jarig kind ziek is,  horen wij het uiteraard graag.

  • Ziekte van de leerkracht

    Bij ziekte van een leerkracht proberen wij te allen tijde een invalkracht te regelen. Onze voorkeur gaat uit naar een, voor de kinderen, bekende leerkracht.
    Indien er geen invalkracht beschikbaar is, wordt geprobeerd de groep te verdelen onder de andere leerkrachten. Groepen naar huis sturen doen wij alleen in uiterste noodgevallen. Wij zullen uw kind nooit zonder uw medeweten naar huis sturen.