Ziekmelding

 • Ziekmeldingen

  Wilt u uw kind ziekmelden, of kan uw kind om een andere reden niet op school zijn, dan verzoeken we u dit tijdig, liefst vóór schooltijd, te laten weten. U kunt dit doorgeven per e-mail: ziekmelding@fatimarvko.nl; vermeld u in dit bericht de voor- en achternaam, alsmede de groep van uw kind. Deze melding komt binnen op alle schoollocaties. U kunt het eventueel ook telefonisch doorgeven; houdt u dan rekening met de schoollocatie van uw kind: locatie Vuurpijlstraat en Larikslaan via 010-4188005, locatie Schoolstraat via 010-2850326 en locatie Wilgenlei via 010-7900721.

  Wanneer een kind niet is afgemeld en niet op school is, nemen wij contact met u op. In dit kader is het belangrijk dat u wijzigingen van telefoonnummers aan ons doorgeeft. Kinderen van vijf jaar en ouder zijn leerplichtig; indien zij afwezig zijn zonder geldige reden, zijn wij verplicht om de afdeling Leerplicht van de gemeente Rotterdam op de hoogte te stellen.

   

  Ziekte van de leerkracht

  Bij ziekte van een leerkracht proberen wij te allen tijde een invalkracht te regelen. Onze voorkeur gaat uit naar een, voor de kinderen, bekende leerkracht.

  Mocht er geen invalkracht beschikbaar zijn, dan zal worden geprobeerd de groep te verdelen onder de andere leerkrachten. Groepen naar huis sturen doen wij alleen in uiterste noodgevallen. Wij zullen uw kind nooit zonder uw medeweten naar huis sturen.