Ziekmelding

 • Ziekmeldingen

  Is uw kind ziek of kan het om een andere reden de school niet bezoeken, dan verzoeken wij u vriendelijk om ons tijdig, liefst vóór schooltijd, daarvan in kennis te stellen.

  Dit kan telefonisch: locatie Vuurpijlstraat 27, Larikslaan 190 en 192 op tel. 010-4188005, locatie Schoolstraat 18 op tel. 010-2850326.

  Dit kan per e-mail voor alle locaties op ziekmelding@fatimarvko.nl

  Wanneer een kind niet is afgemeld en hij/zij niet op school is, dan nemen wij contact met u op. In dit kader is het belangrijk dat u wijzigingen van telefoonnummers aan ons doorgeeft. Wanneer een kind (vanaf vijf jaar) zonder geldige reden thuis gehouden wordt, zijn wij verplicht om de afdeling Leerplicht van de gemeente Rotterdam op de hoogte te stellen. Ook wanneer uw peuter of  4-jarig kind ziek is, horen wij het uiteraard graag.

   

  Ziekte van de leerkracht

  Bij ziekte van een leerkracht proberen wij te allen tijde een invalkracht te regelen. Onze voorkeur gaat uit naar een, voor de kinderen, bekende leerkracht.

  Indien er geen invalkracht beschikbaar is, wordt geprobeerd de groep te verdelen onder de andere leerkrachten. Groepen naar huis sturen doen wij alleen in uiterste noodgevallen. Wij zullen uw kind nooit zonder uw medeweten naar huis sturen.